Thủ tục làm thẻ APEC, Dịch vụ làm thẻ APEC

Dich vụ thẻ APEC, dich vụ thẻ ABTC, the APEC, Thẻ APEC, dịch vụ làm thẻ apec, thủ tục làm thẻ apec, hồ sơ làm thẻ apec

Dich vu the apec

Hỏi đáp về chức vụ khi cấp đổi thẻ APEC

1 - Tại sao khi cấp đổi thẻ phải giữ nguyên chức vụ như lần đầu cấp thẻ?
Trả lời:  Vì khi cấp thẻ ABTC lần đầu, trong công văn cho phép sử dụng thẻ của các cấp có thẩm quyền có ghi rõ chức danh được sử dụng thẻ ABTC
Để không phải xin lại công văn cho phép sử dụng thẻ, chủ thẻ cần giữ nguyên chức vụ như lần đầu cấp thẻ.
 
2 - Nếu chức vụ đã thay đổi thì phải làm gì?
Trả lời: Nếu chức vụ của chủ thẻ đã thay đổi, doanh nghiệp cần xin lại công văn cho phép sử dụng thẻ của các cấp có thẩm quyền để được cấp thẻ mới, tiếp tục sử dụng
 
3 - Khi mất thẻ ABTC, chủ thẻ cần làm gì?
Trả lời: 
- Khi mất thẻ ABTC chủ thẻ cần trình báo cơ quan công an nơi gần nhất trong vòng 48 tiếng sau khi mất thẻ
- Xin xác nhận của công an nơi gần nhất về việc đã trình báo (có mẫu chung)
- Trường hợp mất thẻ ABTC ở nước ngoài cần thông báo ngay cho Đại sứ quán sở tại và làm thủ tục xin xác nhận việc mất thẻ theo mẫu đã quy định.