Thủ tục làm thẻ APEC, Dịch vụ làm thẻ APEC

Dich vụ thẻ APEC, dich vụ thẻ ABTC, the APEC, Thẻ APEC, dịch vụ làm thẻ apec, thủ tục làm thẻ apec, hồ sơ làm thẻ apec

Dich vu the apec

Thẻ APEC gồm những Nước nào

Khối APEC bao gồm 21 Quốc gia. nhưng việc tham gia vào chương trình thẻ APEC chỉ có 19 Nước tham gia bao gồm :

 Nga, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, New Zealand , Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia,  Malaysia, Mehico, Papua New Guinea, Peru; Philippines,  Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Doanh nhân có nhu cầu làm thẻ APEC. xem

Dịch vụ làm thẻ APEC 

Thủ tục làm thẻ APEC tại các Tỉnh