Thủ tục làm thẻ APEC, Dịch vụ làm thẻ APEC

Dich vụ thẻ APEC, dich vụ thẻ ABTC, the APEC, Thẻ APEC, dịch vụ làm thẻ apec, thủ tục làm thẻ apec, hồ sơ làm thẻ apec

Dich vu the apec

Các khuyến cáo liên quan đến thẻ Apec

/
vote data

- Khi sử dụng thẻ APEC doanh nhân nhập cảnh vào các nước thành viên với mục đích thương mại (Tìm đối tác, ký hợp đồng, tìm hiểu thị trường, giải quyết hợp đồng đã ký...)
- Mặt khác khi được hỏi về mục đích nhập cảnh, doanh nhân phải trả lời mục đích chuyến đi là kinh doanh và không trả lời các mục đích khác như: du lịch, thăm thân, thăm quan…
- Doanh nhân nhập cảnh vào các nước thành viên và lưu trú đúng với thời hạn cho phép (60 - 90 ngày). Trong trường hợp ở lại quá thời hạn cho phép,cơ quan nước sở tại có quyền tịch thu lại thẻ của và trục xuất người cố tình vi phạm ra khỏi nước họ.
- Thực tế, một số nước đã đề nghị can thiệp về việc doanh nhân sử dụng thẻ APEC để ở lại quá thời hạn. Vì vậy doanh nhân nên sử dụng thẻ APEC đúng với các quy định và mục đích sử dụng cho phép của thẻ này.
- Đừng để thẻ APEC hết hạn rồi mới cấp đổi. Lời khuyên là hãy để ý thẻ APEC của bạn, cấp đổi trước ít nhất 1 - 3 tháng trước khi hết hạn để đảm bảo việc đi lại được thuận tiện nhất.