Thủ tục làm thẻ APEC, Dịch vụ làm thẻ APEC

Dich vụ thẻ APEC, dich vụ thẻ ABTC, the APEC, Thẻ APEC, dịch vụ làm thẻ apec, thủ tục làm thẻ apec, hồ sơ làm thẻ apec

Dich vu the apec

Khi mất thẻ APEC, doanh nhân cần phải làm gì?

/
vote data
- Khi mất thẻ ABTC chủ thẻ cần trình báo cơ quan công an nơi gần nhất trong vòng 48 tiếng sau khi mất thẻ
- Tường trình lại sự việc (có thể do đánh rơi, bị giật túi hoặc để quên...)
- Xin xác nhận của công an nơi gần nhất về việc đã trình báo (Có mẫu chung của cục XNC)