Thủ tục làm thẻ APEC, Dịch vụ làm thẻ APEC

Dich vụ thẻ APEC, dich vụ thẻ ABTC, the APEC, Thẻ APEC, dịch vụ làm thẻ apec, thủ tục làm thẻ apec, hồ sơ làm thẻ apec

Dich vu the apec

Thông báo mới về thời gian cấp đổi thẻ APEC

/
vote data

Thẻ APEC - Miễn visa cho doanh nhân Việt Nam có thời hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày cấp. Sau 3 năm, doanh nhân vẫn giữ chức vụ như lần đầu cấp thẻ sẽ được cấp đổi lại thẻ để tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, một quy định mới được ban hành buộc các doanh nhân phải cấp đổi sớm hơn ngày hết hạn ghi trên thẻ từ 1 - 3 tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu thời hạn ghi trên thẻ của doanh nhân là ngày 30/03/2013 thì thời điểm làm hồ sơ cấp đổi lại thẻ sẽ phải tiến hành từ ngày 01/01/2013 để đảm bảo thời gian theo quy định mới. Quá thời hạn trên, doanh nhân sẽ phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ mới, tức là sẽ phải xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chủ quản về việc cho phép sử dụng thẻ APEC đối : Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Lãnh đạo các Bộ... Việc xin cấp mới sẽ tốn nhiều thời gian và cần nhiều hồ sơ phức tạp để chứng minh nhu cầu đi lại như: Hợp đồng ngoại, tờ khai hải quan, giấy nộp thuế hải quan, bảo hiểm xã hội...