Thủ tục làm thẻ APEC, Dịch vụ làm thẻ APEC

Dich vụ thẻ APEC, dich vụ thẻ ABTC, the APEC, Thẻ APEC, dịch vụ làm thẻ apec, thủ tục làm thẻ apec, hồ sơ làm thẻ apec

Dich vu the apec

Dịch vụ cấp đổi nhanh thẻ Apec do mất, hỏng, đổi hộ chiếu Dịch vụ cấp đổi nhanh thẻ Apec do mất, hỏng, đổi hộ chiếu
Dịch vụ cấp đổi nhanh, khẩn thẻ Apec theo số hộ chiếu mới hoặc bị mất, bị hỏng thẻ trong quá trình sử dụng ...
Quyết định 22 của UBND TP Hà Nội về quy chế xét cho phép sử dụng thẻ APEC Quyết định 22 của UBND TP Hà Nội về quy chế xét cho phép sử dụng thẻ APEC
Quy chế này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan trong việc đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nhân của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC).
Quyết đinh 54/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ về thẻ APEC Quyết đinh 54/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng chính phủ về thẻ APEC
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau...
Nga chính thức chấp nhận cho nhập cảnh bằng thẻ APEC Nga chính thức chấp nhận cho nhập cảnh bằng thẻ APEC
 Theo tin từ Cục quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công An, bắt đầu từ ngày 01/6/2013,  Nga chính thức cho phép người mang thẻ ABTC của các nền kinh tế khác được nhập cảnh vào Nga không cần visa khi đã được Nga xét duyệt đồng ý và có ký hiệu "RUS" ở mặt sau của thẻ  
Khi mất thẻ APEC, doanh nhân cần phải làm gì? Khi mất thẻ APEC, doanh nhân cần phải làm gì?
Trong quá trình sử dụng thẻ ABTC, nếu chẳng may doanh nhân bị mất thẻ ABTC, việc đầu tiên cần làm là: 
 Các khuyến cáo liên quan đến thẻ Apec Các khuyến cáo liên quan đến thẻ Apec
- Khi sử dụng thẻ APEC bạn nên nhập cảnh đúng với mục đích kinh doanh theo quy định vì vậy bạn cần phải có địa chỉ làm việc của các cơ quan đối tác, các hợp đồng kinh doanh .
Thông báo mới về thời gian cấp đổi thẻ APEC Thông báo mới về thời gian cấp đổi thẻ APEC
Thẻ APEC có thời hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày cấp. Sau 3 năm, doanh nhân vẫn giữ chức vụ như lần đầu cấp thẻ sẽ được cấp đổi lại thẻ mới để tiếp tục sử dụng.