Tuyển kỹ sư khối kỹ thuật làm việc tại Nhật Bản

Tuyển kỹ sư kỹ thuật làm việc tại Nhật Bản

Tuyển kỹ sư kỹ thuật làm việc tại Nhật Bản. Tập đoàn Haken cần tuyển kỹ sư khối kỹ thuật làm việc tại Nhật Bản, phỏng vấn trực tiếp. LH 091.656.1296 Continue Reading