Danh mục hồ sơ xin văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC ( thẻ Apec)

Theo khoản 2 điều 12 chương III trong Quyết định Số: 09/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày ngày 12 tháng 4 năm 2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ xin văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC như sau :

Danh mục hồ sơ xin văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC

1) Bản chính văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm về nhân sự theo mẫu CV01 tại Phụ lục; ( Có mẫu văn bản kèm theo )
2) Báo cáo tổng hợp kê chi tiết các khoản thuế của doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng vào Ngân sách nhà nước trong 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC; ( Doanh nghiệp hoàn thiện nghĩa vụ thuế)
3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực hợp đồng thương mại của doanh nghiệp ký kết trực tiếp hoặc qua giao dịch điện tử với đối tác của nền kinh tế thành viên APEC có thời hạn không quá 02 năm tính đến thời điểm đề nghị được sử dụng thẻ ABTC, kèm theo các văn bản thể hiện hợp đồng, tài liệu ký kết, hợp tác đã được thực hiện. Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch công chứng hoặc chứng thực sang tiếng Việt. Trường hợp chưa có hợp đồng thương mại thì phải có giấy tờ chứng minh nhu cầu hợp tác với đối tác của nền kinh tế thành viên APEC;
4) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực hộ chiếu còn giá trị sử dụng hoặc giấy tờ thể hiện nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh với đối tác nước ngoài. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu (doanh nhân cần có quá trình đi lại thường xuyên, ngắn hạn để chứng minh nhu cầu cần thiết sử dụng thẻ ABTC)
5) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực quyết định bổ nhiệm chức vụ của doanh nhân. Trường hợp bản sao không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;
6) Báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trong 12 tháng gần nhất và quá trình đóng bảo hiểm xã hội của doanh nhân tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC kèm theo tài liệu chứng minh; thời gian đóng bảo hiểm xã hội của doanh nhân với chức vụ đề nghị cấp thẻ tối thiểu là 12 tháng. Trường hợp không còn trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trong báo cáo nêu rõ lý do và có tài liệu chứng minh kèm theo. Trường hợp doanh nhân không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải nộp văn bản xác nhận của doanh nghiệp;
7) Báo cáo quyết toán tài chính trong năm gần nhất của doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Liên hệ tư vấn hướng dẫn chi tiết điều kiện, hồ sơ xin văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC

Doanh nhân và doanh nghiệp có nhu cầu làm thẻ Apec ( thẻ ABTC ) vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại : 091.656.1296 hoặc 091.356.2238 (zalo).

Email tiếp nhận thông tin : info@dichvutheapec.com

Dịch vụ cấp đổi thẻ Apec Dịch vụ làm thẻ Apec Dịch vụ làm thẻ Apec tại An Giang Dịch vụ làm thẻ Apec tại Bình Dương Dịch vụ làm thẻ Apec tại Bình Phước Dịch vụ làm thẻ Apec tại Bình Thuận Dịch vụ làm thẻ Apec tại Gia Lai Dịch vụ làm thẻ Apec tại Ninh Thuận Dịch vụ làm thẻ Apec tại Quảng Ngãi Dịch vụ làm thẻ Apec tại Tiền Giang Dịch vụ làm thẻ Apec tại TP HCM Dịch vụ làm thẻ Apec tại Tây Ninh Dịch vụ làm thẻ Apec tại Vũng Tàu Dịch vụ làm thẻ Apec tại Đồng Nai Dịch vụ thẻ Apec Dịch vụ tư vấn Thẻ Apec Hồ sơ làm thẻ Apec Hồ sơ làm thẻ Apec tại Bình Dương Hồ sơ làm thẻ Apec tại Bình Phước Hồ sơ làm thẻ Apec tại Bình Thuận Hồ sơ làm thẻ Apec tại Gia Lai Hồ sơ làm thẻ Apec tại Long An Hồ sơ làm thẻ Apec tại Ninh Thuận Hồ sơ làm thẻ Apec tại Quảng Ngãi Hồ sơ làm thẻ Apec tại TP HCM Hồ sơ làm thẻ Apec tại Tây Ninh Hồ sơ làm thẻ Apec tại Vũng Tàu Hồ sơ làm thẻ Apec tại Đồng Nai Thủ tục làm thẻ Apec tại Bình Dương Thủ tục làm thẻ Apec tại Bình Phước Thủ tục làm thẻ Apec tại Bình Thuận Thủ tục làm thẻ Apec tại Long An Thủ tục làm thẻ Apec tại Ninh Thuận Thủ tục làm thẻ Apec tại Quảng Ngãi Thủ tục làm thẻ Apec tại Tiền Giang Thủ tục làm thẻ Apec tại TP HCM Thủ tục làm thẻ Apec tại Tây Ninh Thủ tục làm thẻ Apec tại Vũng Tàu Thủ tục làm thẻ Apec tại Đồng Nai Điều kiện làm thẻ Apec tại Bình Dương Điều kiện làm thẻ Apec tại Bình Phước Điều kiện làm thẻ Apec tại Khánh Hòa Điều kiện làm thẻ Apec tại Ninh Thuận Điều kiện làm thẻ Apec tại Tây Ninh Điều kiện làm thẻ Apec tại Đồng Nai

Dịch vụ làm thẻ Apec

Dịch vụ làm thẻ Apec trọn gói trên toàn quốc. Chúng tôi hỗ trợ cấp thẻ Apec lần đầu, cấp đổi thẻ Apec do mất, hỏng, đổi hộ chiếu hoặc thẻ Apec sắp hết hạn cho doanh nhân trên toàn quốc. NHANH CHÓNG - CHUYÊN NGHIỆP